School's Cool Amsterdam

SCHOLEN & Organisaties

Is er een leerling die extra steun kan gebruiken en gebaat is bij individuele begeleiding? Bespreek dit met de leerling en de ouders/verzorgers. U kunt de leerling dan voordragen bij School’s cool Amsterdam.

VOOR WELKE KINDEREN?

Leerlingen die om wat voor reden dan ook een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken

EEN LEERLING aanmelden